Zasady

1. Kup baton KitKat w opakowaniu promocyjnym
2. Znajdź kod promocyjny wewnątrz opakowania
3. Wpisz swój kod w formularzu znajdującym się poniżej
4. Sprawdź od razu czy wygrałeś PLAYSTATION®5!

Łącznie w loterii do wygrania 50 PLAYSTATION®5.
Okres przyjmowania zgłoszeń do loterii: 3.08 – 30.09.2021 r.
Bramki, do których są przypisane nagrody otwarte są w godzinach 08:00:00 - 23:59:59 w okresie przyjmowania zgłoszeń.
Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone opakowania promocyjne!
Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

„PlayStation Family Mark”, „PlayStation”, „PlayStation Shapes logo”, „PS5”, „PS5 Logo”, „DualSense” i "ASTRO BOT"
są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

Wpisz kod z opakowania

Zwycięzcy

Lista zwycięzców
zostanie opublikowana po zakończeniu procedury weryfikacji

Kontakt

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Formularzu Kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Graj o PlayStation®5” jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: +48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Graj o PlayStation®5”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora Loterii, jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
2. Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Formularzu Kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Graj o PlayStation®5” jest Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest udzielnie odpowiedzi na zadane pytania.
3. Przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe podane w Formularzu Kontaktowym mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT oraz kancelarią prawnym. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
KitKat
Ratchet&Clank Rift Apart Ratchet&Clank Rift Apart